Hopp til innhold

Handlekurv

Handlekurven din er tom

For barnehager

Standard brett

Vi tilbyr 4 standardplater. Vi lager disse med barnehagens navn og justerer antall kolonner etter hvor mange barn det er. Du kan selv velge størrelse, bilde, font og farger på brettet.

Ukeplan for garderoben
Hvert enkelt barn har sin egen spalte på tavla, der pedagogene kan skrive personlige hverdagsmeldinger til foreldrene og foreldrene også kan skrive meldinger til pedagogene.

2. Oppmøtetavle
Hvem har kommet og hvem har gått hjem Styret gir en strukturert oversikt over hvem som er til stede i barnehagen..

3. Styre for de ansatte
En tavle for personalrommet som holder oversikt over når de ulike personene er på jobb, hva som skjer i løpet av uken og hva oppgavene er.

4. Ukens meny
Informasjon til både pedagoger og foreldre om hvilken mat som serveres gjennom uken.